หน่วยงานภายใน สชป.12

โครงการภายใน สชป.12

โครงการก่อสร้าง

อัตรากำลัง

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ส่วนแผนงาน ส่วนเครื่องจักรกล
ข้าราชการ 27 ข้าราชการ 10 ข้าราชการ 9 ข้าราชการ 8 ข้าราชการ 12
ลูกจ้างประจำ 27 ลูกจ้างประจำ 14 ลูกจ้างประจำ 5 ลูกจ้างประจำ 1 ลูกจ้างประจำ 74
พนักงานราชการ 12 พนักงานราชการ 12 พนักงานราชการ 8 พนักงานราชการ 4 พนักงานราชการ 124

 

โครงการชลประทานชัยนาท โครงการชลประทานอุทัยธานี โครงการชลประทานสิงห์บุรี โครงการชลประทานอ่างทอง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
ข้าราชการ 13 ข้าราชการ 15 ข้าราชการ 11 ข้าราชการ 10 ข้าราชการ 16
ลูกจ้างประจำ 12 ลูกจ้างประจำ 16 ลูกจ้างประจำ 7 ลูกจ้างประจำ 10 ลูกจ้างประจำ 10
พนักงานราชการ 9 พนักงานราชการ 6 พนักงานราชการ 6 พนักงานราชการ 8 พนักงานราชการ 6

 

โครงการส่งน้ำฯเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำฯพลเทพ โครงการส่งน้ำฯท่าโบสถ์ โครงการส่งน้ำฯสามชุก
ข้าราชการ 13 ข้าราชการ 11 ข้าราชการ 11 ข้าราชการ 12
ลูกจ้างประจำ 55 ลูกจ้างประจำ 78 ลูกจ้างประจำ 55 ลูกจ้างประจำ 89
พนักงานราชการ 13 พนักงานราชการ 5 พนักงานราชการ 5 พนักงานราชการ 8

 

โครงการส่งน้ำฯดอนเจดีย์ โครงการส่งน้ำฯโพธิ์พระยา โครงการส่งน้ำฯบรมธาตุ โครงการส่งน้ำฯชัณสูตร
ข้าราชการ 10 ข้าราชการ 13 ข้าราชการ 16 ข้าราชการ 14
ลูกจ้างประจำ 53 ลูกจ้างประจำ 90 ลูกจ้างประจำ 103 ลูกจ้างประจำ 143
พนักงานราชการ 7 พนักงานราชการ 12 พนักงานราชการ 20 พนักงานราชการ 16

 

โครงการส่งน้ำฯยางมณี โครงการส่งน้ำฯผักไห่ โครงการส่งน้ำฯกระเสียว โครงการส่งน้ำฯทับเสลา โครงการก่อสร้าง
ข้าราชการ 15 ข้าราชการ 11 ข้าราชการ 11 ข้าราชการ 11 ข้าราชการ 21
ลูกจ้างประจำ 91 ลูกจ้างประจำ 62 ลูกจ้างประจำ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ลูกจ้างประจำ 43
พนักงานราชการ 8 พนักงานราชการ 7 พนักงานราชการ 13 พนักงานราชการ 6 พนักงานราชการ 7

 

 

 

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น