ฝ่ายก่อสร้างที่ 1

นายกิตติศักดิ์ อินทร์น้อย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1