สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

น้ำฝน

<< วันก่อน วันถัดไป >>
พิมพ์ตาราง
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ชื่อ ปริมาณน้ำฝน
(ย้อนหลัง 2 วัน)
ปริมาณน้ำฝน
(ย้อนหลัง 1 วัน)
ปริมาณน้ำฝน
(วันนี้)
ปากคลอง 10 ซ.-ม.-อ (SUP.18) 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ (SUP.21) 0.0 0.0 0.0
ที่ทำการฯ ตอน 2 (อู่ทอง) (SUP.54) 0.0 0.0 0.0
ปตร.ปลายคลอง 1 ขวา (SUP.14) 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา (SUP.26) 0.0 0.0 0.0
ปตร.สองพี่น้อง (SUP.35) 0.0 0.0 0.0
ปตร.โพธิ์คอย (SUP.36) 0.0 0.0 0.0
ปตร.บางสะแก (SUP.37) 0.0 0.0 0.0
ปตร.บางยี่หน (SUP.38) * * *
ปตร.บางแม่หม้าย (SUP.39) 0.0 0.0 0.0
ปตร.ปากคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย (SUP.55) 0.0 0.0 0.0
ปตร.ปากคลอง 1ขวา -1ซ้าย -1ซ้าย (SUP.56) * * *
ปลายคลอง 1 ซ.-1 ซ. (SUP.57) * * *
ปตร.โพธิ์ศรี (SUP.58) 0.0 0.0 0.0
ปตร.มะขามล้ม (SUP.59) 0.0 0.0 0.0
ปตร.สวนแตง (SUP.60) 0.0 0.0 0.0
ปตร.วังน้ำเย็น (SUP.61) 0.0 0.0 0.0
ปตร.ป่าพฤกษ์ (SUP.62) 0.0 0.0 0.0
ปตร.คูบัว (SUP.63) 0.0 0.0 0.0
ปตร.ร.1 ขวาสุพรรณ (SUP.64) 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ (NOI.19) 0.0 0.0 0.0
ที่ทำการฯ ตอน 3 ไซฟอน 1 ซ้าย (SUP.14) 0.0 0.0 0.0
ปตร.เจ้าเจ็ด 0.0 0.0 0.0
คลอง 1 ซ้าย กม.6+600 0.0 0.0 0.0
ปตร.คลองตานึ่ง 0.0 0.0 0.0
ปตร.กุฎี 0.0 0.0 0.0
ปตร.ลาดชะโด 0.0 0.0 0.0
เขื่อนเจ้าพระยา (C.13) * * *
บริเวณหัวงานฝายทัพคล้าย 0.0 0.0 0.0
บริเวณหัวงานห้วยขุนแก้ว 0.0 0.0 0.0
ปตร.เขื่อนวังร่มเกล้า 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก (SUP.25) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 1 ข. - 1 ซ. (SUP.9) 0.0 0.0 0.0
ไซฟอนท่ามะนาว (SUP.10) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 3 ข. - 1 ซ. (SUP.11) 0.0 0.0 0.0
กลางคลอง 2 ข. (SUP.12) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 1 ซ.-2 ข.-1 ซ. (SUP.13) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 1 ข. - 1 ข. (SUP.14) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 4 ข.-1 ซ. (SUP.15) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 1 ซ.-1 ข. (SUP.16) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 2 ซ.-2 ข.-1 ซ. (SUP.17) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 2 ซ.-1 ข. (SUP.19) 0.0 0.0 0.0
ปากคลอง 3 ข.-1 ข. (SUP.20) 0.0 0.0 0.0
กลางคลอง 2 ข. (SUP.22) 0.0 0.0 0.0
กลางคลอง 1 ซ. (SUP.34) 0.0 0.0 0.0
หัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ (SUP.23) 0.0 0.0 0.0
หัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (SUP.1) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.ปากคลองมะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+188 (SUP.2) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา พลเทพ กม.6+420 (SUP.3) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย ระหาน กม.0+015 (SUP.4) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง กม.0+020 (SUP.5) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.กลางคลอง 2 ซ้าย พลเทพ กม.10+950 (SUP.6) 0.0 0.0 0.0
ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - 2 ซ้าย พลเทพ กม.0+010 (SUP.8) 0.0 0.0 0.0
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล

กราฟแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำฝน

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น