สถานการณ์น้ำฝน

หน่วยงานในสังกัด สชป.12

โครงการก่อสร้าง

หน่วยงานภายใน สชป.12

แผนงาน / งบประมาณ

บริการกรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
อ่างเก็บน้ำ ความจุ
(ล้าน ม.3)
ความจุใช้การ
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำในอ่าง
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำใช้การ
(ล้าน ม.3)
เมื่อวานนี้ ระบายน้ำ
วันนี้
(ม.3/วิ)
ปีที่แล้ว % ความจุ ปัจจุบัน % ความจุ ปัจจุบัน % น้ำใช้การ ฝน (มม.) ระบายน้ำเฉลี่ย
(ล้าน ม.3)
น้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ม.3)
ภูมิพล 13,462 9,662 9,323.92 69.26 % 7,917.30 58.81 % 4,117.30 42.61% 0.0 21.21 0.00 245.02
สิริกิติ์ 9,510 6,660 6,744.21 70.92 % 6,163.24 64.81 % 3,313.24 49.75% 0.0 22.60 2.58 261.92
แควน้อย 939 896 620.95 66.13 % 484.35 51.58 % 441.35 49.26% 0.0 3.02 0.44 34.95
ป่าสักชลสิทธิ์ 960 957 568.34 59.20 % 386.90 40.30 % 383.90 40.11% 0.0 2.17 0.00 25.04
รวม 4 อ่าง 24,871 18,175 17,257.42 69.39% 14,951.79 60.12% 8,255.79 45.42% 49.00 3.02 566.93
 
กระเสียว 240 200 240.60 100.25 % 67.50 28.13% 27.50 13.75 % 0.0 0.04 0.00 0.42
ทับเสลา 160 143 77.37 48.36 % * 0.00% * 19.23 % * * * *
ห้วยขุนแก้ว 43.41 41.24 23.58 54.32 % 10.42 24.00% 8.25 20.00 % 0.0 0.00 0.00 0.00

ผังรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ติดตามสถานการณ์น้ำ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

ติดตามระดับน้ำผ่านกล้อง CCTV

cctv เจ้าพระยาตอนบน

 

เขื่อนนเรศวร

N.67 ปากแม่น้ำน่าน

N.5A แม่น้ำน่าน

P.17 ปากแม่น้ำปิง

C.2 แม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

cctv เจ้าพระยาตอนกลาง

 

ปากแม่น้ำสะแกกรัง

ปตร. มโนรมย์

มะขามเฒ่า-อู่ทอง

ปตร.พลเทพ

ปตร. บรมธาตุ

ปตร. มหาราช

เหนือเขื่อนเจ้าพระยา

เขื่อนเจ้าพระยา 1

 

cctv เจ้าพระยาตอนล่าง

 

เขื่อนเจ้าพระยา 2

ปากแม่น้ำลพบุรี

เขื่อนป่าสัก

ปากคลองบางแก้ว

เขื่อนพระราม 6 

ปากคลองโผงเผง

ปากคลองบางบาล

C.35 บางบาล

S.5 ป่าสัก

C.29 บางไทร

C.22 ปากเกร็ด

C.12 สามเสน

ปากคลองลัดโพธิ์

สุวรรณภูมิ 

 

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

นายเนรมิต เทพนอก

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (พัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ สชป.12)

รก.ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

279455
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1193
0
6212
268173
24264
16700
279455

เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อยุ่ในระหว่างการปรุง ข้อมูลตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นเพียงตัวเลขที่ใช้ในการทดสอบระบบเท่านั้น